Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng nhà ở

46 lượt xem
Đánh giá bài viết:
1 sao2 sao3 sao4 sao5 sao (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
[thong-tin-them]

MẪU ĐƠN XIN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở

Trước khi tiến hành xây nhà chủ đầu tư phải xin cấp giấy phép xây dựng thì mới được phép thi công. Vậy mẫu đơn xin giấy phép xây dựng nhà ở được quy định ra sao, viết như thế nào? Thì gia chủ hãy cùng Lathaco tìm hiểu ngay qua bài viết dưới đây nhé!

1. Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng nhà ở

mau-don-xin-giay-phep-xay-dung-nha-o-1.jpg

Mẫu đơn xin giấy phép xây dựng nhà ở

Căn cứ quy định tại Luật Nhà ở năm 2014, khi tiến hành thi công xây dựng một công trình nhà ở riêng lẻ, người xây dựng phải tiến hành xin thủ tục cấp phép từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Như vậy, đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ là mẫu đơn trích từ Phụ lục số 1 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng nhằm đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tiến hành xây dựng nhà ở riêng lẻ.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng /Nhà ở riêng lẻ/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án/Di dời công trình)

Kính gửi: …………………………………………………………….

 1. Thông tin về chủ đầu tư:

– Tên chủ đầu tư (tên chủ hộ): …………………………………………………………………

– Người đại diện: ………………………… Chức vụ (nếu có): ……………………

– Địa chỉ liên hệ: số nhà: …………………… đường/phố:………………………………..

phường/xã: …………………….. quận/huyện: ……………… tỉnh/thành phố: ……………….

– Số điện thoại:……………………………………………………………………………………….

 1. Thông tin công trình:

– Địa điểm xây dựng:

Lô đất số: …………………………………………………. Diện tích ……………………… m2.

Tại số nhà: ………………………………….. đường/phố ……………………………………….

phường/xã: ……………………………… quận/huyện: ……………………………………………..

tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………………..

 1. Tổ chức/cá nhân lập, thẩm tra thiết kế xây dựng:

3.1. Tổ chức/cá nhân lập thiết kế xây dựng:

– Tên tổ chức/cá nhân: ……………. Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề: ……….

– Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ nhiệm, chủ trì thiết kế: ……..

3.2. Tổ chức/cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng:

– Tên tổ chức/cá nhân: …………………….. Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề:

……………………………………………………………………………………………………………….

– Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của các chủ trì thẩm tra thiết kế: …………

 1. Nội dung đề nghị cấp phép:

4.1. Đối với công trình không theo tuyến, tín ngưỡng, tôn giáo:

– Loại công trình: ………………………………. Cấp công trình: …………………………….

– Diện tích xây dựng: ………………………………… m2.

– Cốt xây dựng: …………………………………………. m.

– Tổng diện tích sàn (đối với công trình dân dụng và công trình có kết cấu dạng nhà): …………………. m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: ……………… m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum – nếu có).

– Số tầng: …………………………… (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum – nếu có).

4.2. Đối với công trình theo tuyến trong đô thị:

– Loại công trình: …………………………………. Cấp công trình: ………………………

– Tổng chiều dài công trình:………. m (ghi rõ chiều dài qua từng khu vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố).

– Cốt của công trình: …………………………… m (ghi rõ cốt qua từng khu vực).

– Chiều cao tĩnh không của tuyến: ….. m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

– Độ sâu công trình: ………………………….. m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực).

4.3. Đối với công trình tượng đài, tranh hoành háng:

– Loại công trình: …………………………. Cấp công trình: ………………………………..

– Diện tích xây dựng:………………………………………. m2.

– Cốt xây dựng: ……………………………………. m.

– Chiều cao công trình: …………………………. m.

4.4. Đối với công trình nhà ở riêng lẻ:

– Cấp công trình: …………………………………………………………………………………….

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): …………………………………… m2.

– Tổng diện tích sàn: ……………………. m2 (trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

– Chiều cao công trình: ………………… m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

– Số tầng: (trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

4.5. Đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa:

– Loại công trình: ………………………… Cấp công trình: ………………………………….

– Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại công trình.

4.6. Đối với trường hợp cấp giấy phép theo giai đoạn:

– Giai đoạn 1:

+ Loại công trình: ……………………………… Cấp công trình: …………………………….

+ Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại và giai đoạn 1 của công trình.

– Giai đoạn 2:

Các nội dung theo quy định tại mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng với loại và giai đoạn 1 của công trình.

– Giai đoạn ……………

4.7. Đối với trường hợp cấp cho Dự án:

– Tên dự án: …………………………………………………………………………………………….

Đã được: …………….. phê duyệt, theo Quyết định số: ………. ngày ………………….

– Gồm: (n) công trình

Trong đó:

Công trình số (1-n): (tên công trình)

* Loại công trình: ……………………………. Cấp công trình: ………………………………

* Các thông tin chủ yếu của công trình: …………………………………………………….

4.8. Đối với trường hợp di dời công trình:

– Công trình cần di dời:

– Loại công trình: …………………………… Cấp công trình: ……………………………….

– Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): ……………………………………………….. m2.

– Tổng diện tích sàn: ………………………………………………………. m2.

– Chiều cao công trình: ………………………………………………….. m.

– Địa điểm công trình di dời đến:

Lô đất số: ………………………………………….. Diện tích ………………………….. m2.

Tại: …………………………………………… đường: ………………………………………………

phường (xã)………………………………………. quận (huyện) ……………………………….

tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………………….

– Số tầng: …………………………………………………………………………………………………

 1. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: ……………………………………… tháng.
 2. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 –

2 –

…………, ngày ….. tháng …. năm….. 

NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

 

2. Hướng dẫn viết đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở 

huong-dan-viet-don-de-nghi-xin-cap-giay-phep-xay-dung-nha-o.jpg

Hướng dẫn viết đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng nhà ở 

Cách viết mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở:

 • Phần nơi gửi là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng Ủy ban nhân dân cấp huyện (gia chủ nhớ ghi rõ tên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương).
 • Thông tin công trình: Căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ hợp pháp khác về quyền sử dụng đất để ghi số lô đất.
 • Nội dung đề nghị cấp phép:
 • Cấp công trình theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 03/2016/TT-BXD và khoản 2.1 Phụ lục 2 ban hành Thông tư 06/2021/TT-BXD, công trình xây dựng được phân cấp theo quy mô kết cấu dựa vào nhiều tiêu chí khác nhau như: Chiều cao, số tầng, tổng diện tích sàn,…
 • Trong đó, phổ biến nhất là chiều cao công trình: Nếu chiều cao ≤ 06 mét thì cấp công trình là cấp IV. Nếu chiều cao trên 06 mét và từ 28 mét trở xuống là cấp III.
 • Diện tích xây dựng tầng 1 (tầng trệt): Ghi rõ diện tích (m2) dự kiến xây dựng.
 • Tổng diện tích sàn: Ghi theo m2, trong đó ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum.
 • Chiều cao công trình: Gia chủ ghi tổng chiều cao nhà ở riêng lẻ, trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum.
 • Số tầng: Ghi tổng số tầng, trong đó ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng.

3. Những trường hợp được miễn xin giấy phép xây dựng nhà ở 

nhung-truong-hop-duoc-mien-xin-giay-phep-xay-dung-nha-o.jpg

Những trường hợp được miễn xin giấy phép xây dựng nhà ở 

Về nguyên tắc, công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư theo quy định, tuy nhiên có các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. Được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 sửa đổi năm 2020 quy định về các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng bao gồm:

 • Công trình bí mật nhà nước; công trình xây dựng khẩn cấp;
 • Công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước,…
 • Công trình xây dựng tạm theo quy định tại Điều 131 Luật Xây dựng;
 • Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc công trình sửa chữa, cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
 • Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động theo quy định của Chính phủ;
 • Công trình xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng;
 • Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;
 • Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

Như vậy, trong trường hợp công trình của bạn không thuộc diện miễn giấy phép xây dựng theo danh mục nêu trên thì phải xin cấp giấy phép xây dựng. Nếu không sẽ bị phạt theo quy định của pháp luật.

4. Dịch vụ xin giấy phép xây dựng tại Lathaco

Trên đây là mẫu đơn xin giấy phép xây dựng và cách viết đơn xin giấy phép xây dựng. Nếu bạn có thắc mắc gì hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi để được đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của Lathaco tư vấn ngay nhé. Lathaco luôn đồng hành cùng khách hàng trong những dự án xây dựng nhà ở. 

Với đội ngũ nhân viên giỏi đầy tính chuyên môn và kỉ luật chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng những ngôi nhà ở với kiến trúc ấn tượng, công năng hiệu quả và chất lượng bền vững theo thời gian. 

Liên hệ này cho Lathaco để được tư vấn thiết kế và thi công xây dựng miễn phí, nhé:

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ – XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI LẬP THẠCH PHÁT

– Hotline: 0971.067.047

– Email: tuanlap15kt16@gmail.com

– Địa chỉ: Số 607/8/1, Tổ 11, An Thuận, Phú An, Bến Cát, Bình Dương

– Website: www.lathaco.com

  Gửi yêu cầu tư vấn miễn phí


  Quý khách hàng có thể gửi yêu cầu để chúng tôi tư vấn miễn phí tại đây. Yêu cầu tư vấn của bạn sẽ được gửi tới các chuyên gia của chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể thông qua Email, SĐT hoặc địa chỉ liên hệ. Xin cảm ơn!
  Lưu ý: Các thông tin bạn cung cấp càng chi tiết thì chúng tôi càng có cơ sở để đưa ra phương án tối ưu hơn.


  Gợi ý viết yêu cầu: Địa chỉ khu đất, diện tích đất, kích thước các cạnh. Loại hình bạn lựa chọn (biệt thự, nhà phố …) Bạn định xây mấy tầng. Mỗi tầng bạn yêu cầu các phòng nào, không gian nào. Số tiền dự kiến ...

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *